DOBRO DOŠLI U AUTO ŠKOLU TALIJA! 011/28-33-422 | 011/28-33-490 064/123-56-52
Budućim vozačima amajlija!

03Kandidat može započeti obuku sa navršenih 16 godina,a polagati praktični ispit sa navršenih 17 godina.

– motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M

Vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od 8 mesta za sedenje (ne računajuci sedište za vozača).