DOBRO DOŠLI U AUTO ŠKOLU TALIJA! 011/28-33-422 | 011/28-33-490 064/123-56-52
Budućim vozačima amajlija!

Za upis je potrebno:

- lična karta

- prva rata da bi kandidat krenuo na teoretsku nastavu.

Po završenoj teoretskoj nastavi - PRIJAVLJUJE SE TEORIJSKI ISPIT

Po položenom teorijskom ispitu potrebno je doneti lekarsko uverenje za upisanu kategoriju da bi se krenulo sa praktičnom obukom.

Po završenoj praktičnoj obuci za kategorije (ukoliko kandidat nema nijednu kategoriju) potrebno je da kandidat donese potvrdu o položenom ispitu za prvu pomoć, da bi mogao da prijavi praktični ispit.

Po položenom praktičnom ispitu kandidat dobija uverenje o položenoj kategoriji kao i svu prateću dokumentaju koja mu je potrebna za podizanje vozačke dozvole.